Treeningud

Kaisa Marran Pilates Studios saad võtta klassikalise Pilatese süsteemil põhinevaid tunde nii individuaalselt, duo-tunnina kui ka väikeses rühmas. KMPSi õpetajad on Corpus Pilates õpetajaõppe programmi läbinud või õpivad selles. Lisaks Corpus Pilates programmile on kõigil KMPS õpetajatel erinevaid oskusi ja kogemusi varasemast liikumis- ja treeningelust ning pidevalt lisandub uusi impulsse seoses Pilatesega. Erinevate meistrite juhendatud kursustel osalemine ja koolituste võtmine on meie stuudio õpetajate tavaline praktika.

BB5A4987

Individuaaltunnis tegeleb õpetaja ainult Sinuga ja valib harjutused ning treeningute eesmärgi just Sinule vastava. Rühmatundidel on erinevad tasemed ja teatud tasemega tundi on oodatud vastaval treeningtasemel treenijad.

* Individuaaltundidega alustamiseks kirjuta meile pilates@kaisamarran.com või helista tööpäeviti kl 10-17 mob 58877301.
* Kõikidesse rühmatundidesse saad registreeruda õpetaja soovitusi järgides.
* Treeningutesse saad registreeruda kuni kaks kuud ette, liialt lühiajalisel planeerimisel ei pruugi meil Sinule sobivat treeningaega ja õpetajat vaba olla.
* Kõige tulemuslikum on treenida regulaarselt ja jätkuvalt sama õpetaja juhendamisel. Erinevad õpetajad annavad vahelduseks erinevaid impulsse nii kehale kui meeltele, mistõttu on hea aegajalt oma õpetajale lisaks teistegi juhendajate käe all võimelda.
* Stuudio jätab endale õiguse vajadusel rühmatunni juhendajat vahetada.

NB! Stuudios on 24h loobumisreegel.
Rühma- ja individuaalundidesse registreerumiseks ja tunnis osalemisest loobumiseks teata pilates@kaisamarran.com või saada SMS 58877301 (helista tööpäeviti kl 10-17). Registreeritud tunnist loobumisest vähemalt 24h ette teatades tunnist loobumise tasu ei arvestata, vähem kui 24h ette teatades on loobumistasu 50% hinnakirjajärgsest tunnihinnast, tundi mittetulemisest teatamata jätmisel on loobumistasu 100% hinnakirjajärgne tunnihind. Täname!

Rühmatundide plaani vaata siit.

Reformer

IMG_2034

Reformer on J. H. Pilatese välja mõeldud treeningseade, mille erinevaid versioone kõikjal maailmas kasutatakse. KMPSis on Ameerikas toodetud Allegro Reformerid ja nendel saab treenida nii individuaaltundides kui väikeses rühmas. Reformer rühmatreeningus saab osaleda peale mõnda aega Pilatese tundides käimist ja põhitõdede ning -harjutuste omandamist.


Cadillac/Tower

2016-08-03 16.16.42

Kaisa Marran Pilates Studio’s kasutusel olevad vedrutreeningu Towerid on Pilatese Cadillacist välja arendatud treeningvahendid, mille sarnaseid enamik Pilates stuudioid kasutavad. Need konkreetsed on arendatud Kaisa poolt koos treeningseadmete tootmisspetsialistidega ja toodetud Eestis. Tower seadet kasutatakse enamasti individuaaltundides, kuid KMPSis toimuvad ka spetsiaalsed Tower rühmatreeningud. Neis tundides osalemiseks tuleb juba mõnda aega treeninud olla.


Matitreening

stuudio_matitreening_kathy

Pilates matireeningus kasutatakse peamise treeningvahendina oma keharaskust. Matitreeningus tehakse Pilatese loodud meetodi põhiharjutusi, mida õpitakse nii individuaaltundides kui rühmas. Kuna matitreeningu harjutusvaral baseerub kogu süsteem, siis ka Kaisa Marran Pilates Studio rühmatundide valikus on seda kõige rohkem. Tundides, mille nimetus on lihtsalt Mat, lähtub õpetaja tunnis osalejate tasemest harjutuste sooritamisel, kuigi tunni tase on määratletud. Alustajate jaoks on meil matitund, mille nimetuseks Mat Foundation, teistes tundides osalemiseks annavad soovitusi õpetajad.

Matitreening lastele

Nagu täiskasvanute tundides, nii ka lastetunnis kasutatakse Pilates matireeningus peamise treeningvahendina oma keharaskust. Sellest treeningust algab kogu suure süsteemi õppimine ja lastele on Pilates kasulik ennekõike alates koolieast, kuna tunduvalt suureneb istumisasendis viibimise aeg ja kantavad raskused. Lastele mõeldud matitreeningus tehakse J. H. Pilatese loodud süsteemi põhiharjutusi, mis lastel liikumisfunktsioone aitavad säilitada ja rühti parandavad. Kuna matitreeningu harjutusvaral baseerub kogu Pilatese süsteem, siis Kaisa Marran Pilates Studios laste tundides käies on lastel kasvades noorte ja täiskasvanutena juba lihtsam korrektselt ja ökonoomselt võimelda, sportida ja igapäevaseid toimetusi teha.


Individuaaltreening

KMPS_Treening_Tower_KathyAire treeningu põhialus on individuaalne treenimine iga võimleja keha ja meele vajadustest, eeldustest ja võimetest lähtuvalt. Kaisa Marran Pilates Studios järgime me seda põhimõtet, sest oleme näinud ja kogenud niisuguse treenimise positiivseid tulemusi. J.H. Pilates ise nimetas oma treeningsüsteemi Body Contrology st mõttega keha kontrollimine. Kõige paremini õpime me oma keha kontrollima võimalikult väheste väliste stimulaatoritega, mistõttu Pilates treeningus ei kasutata näiteks muusikat. Rütm ja tempo valitakse ning luuakse treenijast lähtuvalt, mida omakorda saab kõige paremini teha individuaalselt.
Individuaaltunnis kastutatakse alati treenijast lähtuvaid Pilatese harjutusi, seadmeid ning väikevahendeid. Õpetaja valib oma juhendatavale oma teadmiste- ja oskustepagasist välja parimad võimalikud harjutused ja vahendid. Kaisa Marran Pilates Studios lähtub iga õpetaja alati Pilatese loodud süsteemist ning lisab tänapäevaseid teadmisi inimkeha liikumisest ja kasutamisest. 

Pärnu mnt 27, 10141 Tallinn
+372 5887 7301
pilates@kaisamarran.com