küsimused Pilatese kohta

igasuguse treeningsüsteemi kohta tekib alati küsimusi. see on normaalne ja õpetajatena on meil hea meel kõiki küsimusi kuulda. need annavad aimu, millest õpilane mõtleb, kui palju kogemusi oma kehasse on kogunud, milliste mõteteni treeningute tulemusel jõudnud. meie saame anda infot ja õpetada sooritama, aga õpetajatena ei saa me kunagi sooritaja eest midagi tunda, tunnetada, saavutada. iga õpilane on unikaalne ja parimate tulemusteni jõudmiseks peame tegema koostööd.

J.H. Pilates oli tõeline geenius ses mõttes, et ta õppis oma keha tunnetamise ja kehaga saavutamise kaudu ise väga palju, kuulas teiste kogemusi ja pani oma treeningsüsteemi kokku nähtust-tehtust parima. tema süsteemi matiharjutustikus on koos väga paljud elemendid erinevatest varasematest populaarsetest ja toimivatest võimlemisharjutustest, meistri suurim panus on ses osas vast sooritama kutsumisel, tervisliku elu ja eluviiside propageerimisel. vedrude vastutoimet pakkuvate treeningseadmete leiutamisel ja arendamisel lähtus Pilates juba varasemalt kokku pandud matiharjutustikust. kogu oma treeningu nö selgrood st harjutustikud matil ja Universal Reformer´il koostas Pilates tasakaalustatud treeningust lähtuvalt ja matitreeningut täiendavalt: koormates tunni jooksul kõiki keha piirkondi korduvalt, kuid erinevatest nüanssidest lähtuvalt, seega just nii nagu oma keha igapäevaselt liikumist ja staatikat vaheldavalt kasutame.

toon siin paar küsimust, mida olen oma Pilates õpetajana töötamise aja jooksul kuulnud ja mis on taas esile kerkinud.

miks Pilates treeningus sedavõrd palju selja liikuvust treenitakse (veeremised ja rullimised, rindkerepöörded ja -painutused)? sest lihtsustatult öeldes on lülisambas kuklast sabani 25 liikuvat ühendust, mille liikumist peame suutma koordineerida. kasutame kõiki neid ühendusi erinevate igapäevaste tegevuste ja sportimise ajal! mida liikuvam ja ühtlasi tugevam, ka staatilistes asendites vastupidavam on selja iga osa, mida paremini oma selja segmenteeritult liikumist tunnetame ja reguleerime seda pingevabam ja ökonoomsem on kogu keha liikumine.

mis paljudel kõrvaltvaatajatel ilmselt tähele jääb panemata on see, et me treenime Pilatese tundides ka kõigi teiste keha liigeste liikuvust ja lihaste elastsust ning tugevust. et aga vaagna asendist ja selja erinevatest liikumisomadustest lähtub kogu meie keha tervis, siis treenime kõige rohkem kehatüve. lihastugevuse saavutame Pilates treeningut tehes enamasti ekstsentrilise lihastöö tulemusena, mis ka tänapäeva uuringute põhjal on tunnustatud kui lihaste jõuomaduste suurepärane parandaja. ei saa sugugi mainimata jätta keha nö pikendamise postiivset toimet sidekudedele kui keha pinge-lõdvestus regulaator-süsteemile.

kuidas on võimalik alakõhtu sisse ja üles tõmmata ja mida see üldse annab? alakõhu sisse ja üles tõmbamise saavutamiseks tuleb seda teadlikult ja oskuslikult harjutada. kuna vaagnapõhjalihased ja kõhu eesseina kõige sügavam e kõhuristilihas liikumises otseselt ei osale, on neid keeruline aktiveerida. ometi on kõik need lihased olulised nii siseorganite asendi säilitamisel kui funktsioonide aktiveerimisel ja lülisamba toestamisel, samuti hingamisel.  Pilates treeningus on meie eesmärk õpetada keha füüsilise pingutuse käigus endaga ja ületatavate raskustega võimalikult efektiivselt st ökonoomselt toime tulema. korseti lihaskonnal on selle ülesande täitmisel oluline roll. nimetan siinkohal põhjalikumalt selgitamata ka hingamise kui ühe olulise komponendi nii süvalihaste aktiveerimisel kui füüsilise soorituste tõhustamisel.

keha on tervik, Pilatese loodud süsteemi järgi treenimine annab sellele tervikule tunnetuse ja kasutusoskuse. õpetaja ülesanne on see õpilastele maksimaalset võimalikku kasu pakkuvalt edasi anda.
pean ühe loengu Pilatese ja tervise teemal 06.aprillil kl 14.00 oma stuudios Pilatese treeningpäeval. kõik soovijad on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!

 

Pärnu mnt 27, 10141 Tallinn
+372 5887 7301
pilates@kaisamarran.com